Praktyk medycyny osteopatycznej, Fizjoterapueta

Nazywam się Wojciech Przybycień – z wykształcenia jestem fizjoterapeutą i praktyk osteopatii. Długoletnia praca z Pacjentami zmotywowała mnie do zgłębienia problemu procesu chorobowego, który wywiera wpływ na możliwości funkcjonalno-zdrowotne. Dlatego celem terapii osteopatycznej jest nie tylko złagodzenie objawów, ale przede wszystkim wyeliminowanie przyczyn dolegliwości – bez konieczności częstego sięgania przez Pacjenta po środki farmakologiczne.

Poszerzając swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie terapii manualnej, medycyny osteopatycznej i fizjoterapii, w swojej pracy koncentruję się na ustaleniu pierwotnej przyczyny dysfunkcji. Dzięki dobrej diagnozie jestem w stanie złagodzić dolegliwości lub całkowicie je wyeliminować poprzez indywidualnie dobraną i celowaną terapię.

mgr Wojciech Przybycień

Osteopata

Terapeuta Manualny

Zawodowo związany z:

- KATEDRA ANATOMII COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - młodszy asystent

- PARADOWSKI MEDICAL GROUP - praktyka prywatna

Wyszktałcenie

- Podyplomowe pięcioletnie studia medycyny Ostepatycznej, Akademia Osteopatii

- Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, 4,5 letnie dzienne studia magisterskie o kierunku Fizjoterapii. Ukończone tytułem magistra Fizjoterapii

- Absolwent Studium Medycznego nr 4 w Krakowie przy ul. Koletek, 2,5 letnie studium ukończone tytułem dyplomowanego technika Fizjoterapii

- UROGINEKOLOGIA ( wyk: osteopata Thomas Kroll MSc. D.O. Niemcy), Akademia Osteopatii

- FIZJOLOGIA BÓLU ( wyk: Dr Anna Żurowska, osteopata Polska), Akademia Osteopatii

- PEDIATRIA - moduł I, II " PEDIATRIA" ( wyk: osteopata Alja Klie D.O. Szwajcaria), Akademia Osteopatii

- PŁYNY ( wyk: Dr Erich Mayer-Fally osteopata MSc. D.O. Wiedeńska Szkoła Osteopatii ), Akademia Osteopatii

- PSYCHOSOMATYKA ( wyk: osteopata Volker Och MSc, D.O. Niemcy), Akademia Osteopatii

- OSTEOPATIA W STOMATOLOGII ( wyk: lek.stom. Andrzej Ścieżkowski , mgr Marcin Ścieżkowski osteopata Polska), Akademia Osteopatii

- FDM - FASCIAL DYSTORTION MODEL ( wyk: dyplomowany osteopata C. Rossmy, Niemcy ) Diagnostyka i leczenie zaburzeń powięziowych opartych o model odkształcenia powięzi (moduł: A,B,C ) - międzynarodowy terapeuta,

- FFT- FASCIAL FUNKCIONAL TAPING ( wyk: R. Aleksander, Canada ) Funkcjonalny taping powięziowy,

- WSPÓŁCZESNE METODY DIAGNOZY I TERAPII DYSFUNKCJI TKANEK MIĘKKICH ( wyk: dr J. Ciechomski, osteopata, Polska ) w zakresie 1,5 rocznego szkolenia: - Techniki Energizacji Mięśni ( MET ) ( cz: 1,2), - Mięśniowo Powięziowe Rozluźnianie, - Dysbalans Mięśniowy, - Techniki Aktywnego Rozluźniania, - Terapia Punktów Spustowych,

- METODA PNF - PROPRIOCEPTIV NEUROMUSCULAR FACILITATION- torowanie nerwowo-mięśniowe ( kurs podstawowy i rozwijający )

- METODA McKeznie - Kurs diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn

- KURS MASAŻU KLASYCZNEGO


CERTYFIKATY, DYPLOMY